Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 8.9.2011 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-69/10)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Vahingonkorvauskanne – Lainvastaisuus – Erään oikeudenkäynnin kuluja koskevan kirjeen lähettäminen asianajajalle, joka oli edustanut kantajaa kyseisessä asiassa – Selvästi täysin perusteeton kanne – Työjärjestyksen 94 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisen päätöksen kumoamisvaatimus, jolla hylättiin kantajan vahingonkorvausvaatimus, joka liittyi siihen, että vastaajan väitetään lähettäneen kantajaa koskeneen kirjeen asianajajalle, joka ei vielä edustanut kantajaa tässä asiassa.

Määräysosa

Kanne hylätään selvästi täysin perusteettomana.

Luigi Marcuccio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Luigi Marcuccio velvoitetaan maksamaan virkamiestuomioistuimelle 2.000 euron suuruinen summa.

____________

1 EUVL C 288, 23.10.2010, s. 75.