Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2011. szeptember 8-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság

(F-69/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Kártérítési kereset – Jogellenesség – A valamely ügyben felmerült költségekkel kapcsolatos levélnek a felperest ebben az ügyben képviselő ügyvéd részére történő megküldése – Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset – Az eljárási szabályzat 94. cikke)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselők: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak, A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperest amiatt ért kár megtérítése iránti kérelem elutasításáról szóló határozat megsemmisítése iránti kérelem, hogy az alperes olyan ügyvédnek küldött a felperesre vonatkozó levelet, aki az ügyben még nem volt a felperes képviselője.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint jogilag nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék Luigi Marcucciót kötelezi valamennyi költség viselésére.

Luigi Marcuccio köteles a Közszolgálati Törvényszék részére 2000 eurót megfizetni.

____________

1 HL C 288., 2010.10.23., 75. o.