Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 8. septembra 2011 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-69/10)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Odškodninska tožba – Nezakonitost – Odpošiljanje dopisa v zvezi s stroški zadeve, v kateri je odvetnik zastopal tožečo stranko v tej zadevi – Tožba, ki je pravno očitno v celoti neutemeljena – Člen 94 Poslovnika)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki J. Currall in C. Berardis-Kayser, zastopnika, A. Dal Ferro, odvetnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za plačilo odškodnine, ki naj bi nastala, ker naj bi tožena stranka poslala dopis, ki se nanaša na tožečo stranko, odvetniku, ki je še ni zastopal v tej zadevi.

Izrek

1.    Tožba se v celoti zavrne kot očitno neutemeljena.

2    L. Marcuccio nosi vse stroške.

3.    L. Marcucciu se naloži, da Splošnemu sodišču plača 2 000 EUR.

____________

1 UL C 288, 23.10.2010, str. 75.