Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 30. augustā - Cantisani/Komisija

(lieta F-71/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: N. Cantisani (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - S. de Lannoy, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu, ar kuru noraidīts prasītājas iesniegtais lūgums sniegt palīdzību saistībā ar psiholoģisko vardarbību, un atlīdzināt nodarīto kaitējumu

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas personāla un administrācijas ģenerāldirektorāta direktora 2009. gada 9. oktobra lēmumu (ADMIN.B2/JJ/jm 0(09)), ar kuru iestāde nolēma atstāt bez izskatīšanas lūgumu sniegt palīdzību, ko prasītāja 2009. gada 29. janvārī iesniedza Komisijā;

atlīdzināt prasītājai radušos zaudējumus un morālo kaitējumu saistībā ar vardarbību;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________