Language of document :

Acțiune introdusă la 30 august 2010 - Cantisani/Comisia

(Cauza F-71/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Nicola Cantisani (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: S. de Lannoy, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtei de respingere a cererii de asistență formulată de reclamant în legătură cu o faptă de hărțuire morală și a cererii de reparare a prejudiciului suferit

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei directorului Direcției Generale Personal și Administrație din cadrul Comisiei din 9 octombrie 2009 [ADMIN.B2/JJ/jm 0(09)], prin care administrația a apreciat că nu este necesar să se dea curs cererii de asistență introdusă de reclamant la Comisie la 29 ianuarie 2009;

acordarea de despăgubiri în favoarea reclamantului pentru acoperirea prejudiciului material și moral suferit ca urmare a actelor de hărțuire;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________