Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. srpnja 2021. uputio Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) – Europski uhidbeni nalog protiv osobe HM, druga stranka u postupku: Openbaar Ministerie

(predmet C-428/21)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Amsterdam

Stranke glavnog postupka

Europski uhidbeni nalog protiv: HM

Druga stranka u postupku: Openbaar Ministerie

Prethodna pitanja

Treba li članak 27. stavak 3. točku (g) i članak 27. stavak 4. Okvirne odluke 2002/584/PUP1 , u vezi s pravom na djelotvornu sudsku zaštitu, tumačiti na način da:

predana osoba mora moći ostvariti svoje pravo na saslušanje u pogledu zahtjeva za pristanak na proširenje kaznenih djela u državi članici koja izdaje uhidbeni nalog kad je pravosudno tijelo te države članice saslušava o eventualnom odustajanju od prava na pozivanje na pravilo specijalnosti u smislu članka 27. stavka 3. točke (f) Okvirne odluke; ili na način da

ta osoba mora moći ostvariti svoje pravo na saslušanje pred pravosudnim tijelom izvršenja u okviru postupka za davanje pristanka na proširenje kaznenih djela u državi članici koja je ranije izvršila njezinu predaju?

2.    Ako predana osoba mora moći ostvariti svoje pravo na saslušanje u pogledu zahtjeva za pristanak na proširenje kaznenih djela, u skladu s člankom 27. stavkom 4. Okvirne odluke 2002/584/PUP, u državi članici koja je ranije izvršila njezinu predaju, na koji joj način ta država članica to treba omogućiti?

____________

1     Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL 2002., L 190, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 83.)