Language of document :

A Törvényszék (második tanács) T-735/18. sz., Aquind kontra ACER ügyben 2020. november 18-án hozott ítélete ellen az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER) által 2021. január 27-én benyújtott fellebbezés

(C-46/21. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER) (képviselők: P. Martinet és E. Tremmel meghatalmazottak, B. Creve advokat)

A másik fél az eljárásban: Aquind Ltd

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

teljes egészében vagy részben helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

amennyiben úgy véli, hogy a per állása megengedi, megalapozatlanként utasítsa el az első fokon benyújtott keresetet;

másodlagosan, utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé, hogy az a Bíróság ítéletének megfelelően hozzon határozatot az ügyben;

kötelezze az Aquind Ltd-et mind a fellebbezési eljárás, mind pedig a Törvényszék előtti eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A megtámadott ítéletben a Törvényszék helyt adott a felperes negyedik és kilencedik jogalapjának, és ennek megfelelően megsemmisítette az ACER fellebbezési tanácsának 2018. október 17-i A-001–2018 határozatát, a keresetet az ezt meghaladó részében elutasította, továbbá az ACER-t kötelezte a költségek viselésére. A jelen fellebbezésben az ACER azt állítja, hogy a Törvényszék az alábbi szempontokból tévesen alkalmazta a jogot:

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot az ACER fellebbezési tanácsa által – általános jelleggel és a konkrét ügyben – végzett vizsgálat alaposságát illetően, tekintettel az összetett műszaki és gazdasági jellegű értékelésekre vonatkozó értékelési hibákra.

A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot a 714/2009 rendelet1 17. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmezését illetően.

____________

1 A villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 211., 15. o.).