Language of document :

Usnesení předsedy prvního senátu Soudu pro veřejnou službu ze dne 14. června 2013 – Carosi v. Komise

(Věc F-54/12)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 194, 30.6.2012, s. 28.