Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 14. juni 2013 – Carosi mod Kommissionen

(Sag F-54/12) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1     EUT C 194 af 30.6.2012, s. 28.