Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 14 iunie 2013 – Carosi/Comisia

(Cauza F-54/12)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 194, 30.6.2012, p. 28..