Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 14. junija 2013 – Carosi proti Komisiji

(Zadeva F-54/12)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1UL C 194, 30.6.2012, str. 28.