Language of document :

Acțiune introdusă la 15 mai 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-54/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: M. Condinanzi, D. Bono și C. A. Chiorino, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului EPSO/AST/117/11 de a nu îl admite pe reclamant la faza a doua a concursului menționat pentru motivul că nu îndeplinește condițiile de admitere prevăzute de anunțul de concurs

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei adoptate de comisia de evaluare din cadrul concursului EPSO prin care se refuză admiterea reclamantului la faza a doua a concursului general EPSO/AST/1 17/11 - Assistants in the secretarial field (AST 1), pentru motivul neîndeplinirii condițiilor de admitere prevăzute în secțiunea III din Anunțul de concurs general EPSO/AST/117/11 și, în special, pentru motivul că nu deținea o diplomă de studii de învățământ superior în domeniul secretariatului sau, alternativ, o diplomă de studii care să permită accesul la învățământul superior, urmată de experiență profesională cu o durată minimă de trei ani în domeniul secretariatului și în cadrul căreia atribuțiile să fie direct legate de activitatea de secretariat, astfel cum este descrisă la titlul I din anunțul de concurs.

anularea oricărui act ulterior și, dacă este cazul, a oricărei măsuri pe care comisia de evaluare o va adopta în raport cu excluderea reclamantului din concursul în cauză;

în subsidiar, în cazul în care nu este posibil ca reclamantul să participe la așa-numita fază a doua a concursului, obligarea pârâtei la plata către reclamant a unei sume stabilite provizoriu ex aequo et bono la 10 000 de euro cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul material și moral, precum și în temeiul prejudiciilor aduse carierei sale, majorată cu dobânzi de întârziere la rata legală, începând de la data introducerii acțiunii;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.