Language of document :

Tožba, vložena 15. maja 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-54/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: M. Condinanzi, D. Bono in C. A. Chiorino, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije EPSO/AST/117/11 o nepripustitvi tožeče stranke v drugo fazo navedenega natečaja z obrazložitvijo, da ne izpolnjuje pogojev za pripustitev, ki so bili določeni v razpisu javnega natečaja.

Predlogi tožeče stranke

–    Odločba natečajne komisije EPSO o nepripustitvi tožeče stranke v drugo fazo javnega natečaja EPSO/AST/117/11 – Assistants in the secretarial field (AST 1) zaradi domnevnega neizpolnjevanja pogojev za pripustitev, ki so določeni v delu III razpisa javnega natečaja EPSO/AST/117/11 in natančneje, ker nima diplome, ki bi potrjevala višješolsko izobrazbo za opravljanje tajniških nalog, ali alternativno diplome, ki bi potrjevala srednješolsko izobrazbo, ki omogoča vpis na višješolsko izobraževanje, in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju tajniških nalog, ki so neposredno povezane z nalogami uslužbenca AST, kot so opisane pod naslovom 1 razpisa javnega natečaja, naj se razglasi za nično;

–    naj se vsak naslednji akt in po potrebi vsak drug ukrep glede izključitve tožeče stranke iz zadevnega natečaja, ki ga bo sprejela natečajna komisija, razglasi za ničen;

–    podredno, če sodelovanje tožeče stranke v drugi fazi natečaja ne bi bilo mogoče, naj se toženi stranki naloži plačilo začasno določene odškodnine ex aequo et bono 10.000 EUR za premoženjsko in nepremoženjsko škodo ter za škodo, povzročeno karieri tožeče stranke, skupaj z zamudnimi obrestmi po zakonski obrestni meri, ki tečejo od dneva vložitve tožbe;

–    Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.