Language of document :

Žaloba podaná 7. mája 2012 – ZZ a i./EHSV

(vec F-53/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: ZZ a i. (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor

Predmet a opis sporu

Čiastočné zrušenie rozhodnutia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru o povýšení žalobkýň z platovej triedy AST 5 do platovej triedy AST 6 v časti, v ktorej stanovuje multiplikačný faktor

Návrhy žalobkýň

zrušiť rozhodnutia zástupcu generálneho tajomníka ľudských zdrojov a vnútorných služieb zodpovedného za všeobecné záležitosti z 20. júla 2011, pretože multiplikačný faktor, ktorý vyplýva z povýšenia žalobkýň do platovej triedy AST 6 prvého platového stupňa s účinnosťou od 1. apríla 2011 a ktorý bol prijatý týmito rozhodnutiami, je multiplikačný faktor, ktorý bol v ich prípade stanovený k 1. aprílu 2009, a nie ten, ktorý im bol stanovený 24. marca 2011 s účinnosťou od 1. apríla 2011,

subsidiárne zrušiť tieto rozhodnutia, pretože multiplikačný faktor vyplývajúci z povýšenia žalobkýň nezohľadňuje ich obdobie odpracované v dosiahnutom platovom stupni medzi 1. aprílom 2009 a 1. aprílom 2011,

subsidiárne zrušiť rozhodnutia z 20. júla 2011, lebo nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2011 a nie v deň po nadobudnutí účinnosti rozhodnutí z 24. marca 2011,

zaviazať EHSV na náhradu trov konania.