Language of document :

Žaloba podaná dne 7. května 2012 – ZZ v. EMA

(Věc F-51/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro léčivé přípravky

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce o prodloužení jeho smlouvy dočasného zaměstnance Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 1. září 2011, jímž EMA zamítla žádost žalobce ze dne 22. srpna 2011 o prodloužení jeho smlouvy dočasného zaměstnance;

uložit Evropské agentuře pro léčivé přípravky povinnost zaplatit žalobci prozatímně 1 euro s možností zvýšení této částky;

uložit Evropské agentuře pro léčivé přípravky náhradu nákladů řízení.