Language of document :

Žaloba podaná 7. mája 2012 – ZZ/EMA

(vec F-51/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska agentúra pre lieky

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu o predĺženie jeho zmluvy dočasného zamestnanca zo strany Európskej agentúry pre lieky

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 1. septembra 2011, ktorým EMA zamietla žiadosť žalobcu z 22. augusta 2011 o predĺženie jeho zmluvy dočasného zamestnanca,

zaviazať Európsku agentúru pre lieky na úhradu 1 eura žalobcovi predbežne s výhradou zvýšenia,

zaviazať Európsku agentúru pre lieky na náhradu trov konania.