Language of document :

Talan väckt den 7 maj 2012 – ZZ mot EMA

(Mål F-51/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska läkemedelsmyndigheten

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens ansökan om att Europeiska läkemedelsmyndigheten ska förlänga sökandens anställning som tillfälligt anställd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 1 september 2011 genom vilket EMA avslagit sökandens ansökan av den 22 augusti 2011 om förlängning av sökandens anställning som tillfälligt anställd,

förplikta Europeiska läkemedelsmyndigheten att betala ett preliminärt belopp på 1 euro, med förbehåll för en senare höjning, och

förplikta Europeiska läkemedelsmyndigheten att ersätta rättegångskostnaderna.