Language of document :

2012. május 7–én benyújtott kereset – ZZ kontra Parlament

(F-52/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: A. Salerno ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a felperes fő lakóhelyeként Luxemburgot megállapító határozat, másrészt a felperes nyugdíjjogosultságainak módosítására vonatkozó véleményt tartalmazó, a Franciaországra irányadó korrekciós együttható alkalmazását 2010. január 1-jétől megszüntető határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék elsődlegesen:

semmisítse meg a felperes fő lakóhelyeként Luxemburgot megállapító határozatot és a felperes nyugdíjjogosultságainak módosítására vonatkozó véleményt tartalmazó, a Franciaországra irányadó korrekciós együttható alkalmazását 2010. január 1-jétől megszüntető 2011. június 28-i határozatot;

kötelezze a Parlamentet a jogalap nélküli kifizetések visszatérítése címén beszedett összegek visszatérítésére;

kötelezze a Parlamentet a keletkezett nyugdíjhátralékok megfizetésére, az azok esedékességétől számítandó, az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási műveletekre az érintett időszak alatt alkalmazott kamatlábat két százalékponttal meghaladó mértékű késedelmi kamatokkal együtt;

másodlagosan;

semmisítse meg a megtámadott határozatokat annyiban, amennyiben 2010. január 1-jére visszamenőleges hatállyal rendelkeznek;

kötelezze a Parlamentet a keletkezett nyugdíjhátralékok megfizetésére, az azok esedékességétől számítandó, az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási műveletekre az érintett időszak alatt alkalmazott kamatlábat két százalékponttal meghaladó mértékű késedelmi kamatokkal együtt;

illetve mindezektől függetlenül;

kötelezze a Parlamentet a költségek viselésére.