Language of document :

Beroep ingesteld op 7 mei 2012 – ZZ / Parlement

(Zaak F-52/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: A. Salerno, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit houdende vaststelling dat Luxemburg verzoeksters voornaamste verblijfplaats is en, anderzijds, van het besluit met daarin de kennisgeving van wijziging van verzoeksters pensioenrechten en houdende intrekking van de aanpassingscoëfficiënt voor Frankrijk vanaf 1 januari 2010

Conclusies van de verzoekende partij

Primair:

nietigverklaring van het besluit houdende vaststelling dat Luxemburg verzoeksters voornaamste verblijfplaats is en van het besluit van 28 juni 2011 met daarin de kennisgeving van wijziging van verzoeksters pensioenrechten en houdende intrekking van de aanpassingscoëfficiënt voor Frankrijk vanaf 1 januari 2010;

veroordeling van het Parlement tot terugbetaling van de bedragen die in het kader van de terugvordering van het onverschuldigd betaalde zijn geïnd;

veroordeling van het Parlement tot betaling van het daaruit volgende achterstallige pensioen met betaling van vertragingsrente, berekend vanaf de dag dat het achterstallige pensioen verschuldigd werd, tegen het tarief dat de Europese Centrale Bank voor de betrokken periode voor de basisherfinancieringstransacties heeft vastgesteld, vermeerderd met twee punten;

subsidiair:

nietigverklaring van de bestreden besluiten voor zover deze terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 hebben;

veroordeling van het Parlement tot betaling van het daaruit volgende achterstallige pensioen met betaling van vertragingsrente, berekend vanaf de dag dat het achterstallige pensioen verschuldigd werd, tegen het tarief dat de Europese Centrale Bank voor de betrokken periode voor de basisherfinancieringstransacties heeft vastgesteld, vermeerderd met twee punten;

in elk geval:

verwijzing van het Parlement in de kosten.