Language of document :

Žaloba podaná dne 22. května 2012 – ZZ a ZZ v. Komise

(Věc F-55/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ a ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení návrhů na převod nároků na důchod získaných před nástupem do služebního poměru u Komise, vyhotovených na základě výpočtu zohledňujícího nová OPU, jež vstoupila v platnost poté, co žalobkyně předložily žádosti o převod

Návrhová žádání žalobkyň

Žalobkyně navrhují, aby Soud:

zrušil rozhodnutí obsahující návrhy na převod nároků žalobkyň na důchod vyhotovené na jejich žádost podle čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu a vypočtené na základě nových OPU přijatých dne 3. března 2011;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.