Language of document : ECLI:EU:F:2012:77

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKE ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2012. június 6.

F‑54/12. R. sz. ügy

Luigi Carosi

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – Az értékelő vizsgákon való részvétel megtagadása – Az ideiglenes intézkedések meghozatalával kapcsolatos eljárás – Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem – Fumus boni iuris – Hiány – A versenyvizsgára bocsátás különleges feltételei – Szakmai tapasztalat”

Tárgy: Az EUMSZ 278. cikk és az EAK 157. cikk, valamint az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 279. cikk alapján benyújtott kérelem, amelyben L. Carosi többek között az EPSO/AST/117/11 versenyvizsga vizsgabizottsága (a továbbiakban: versenyvizsga‑bizottság, vagy vizsgabizottság) azon határozatának felfüggesztését kérte, amelyben az megtagadta az említett versenyvizsga értékelő vizsgáin a kérelmező részvételét.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja. A költségekről jelenleg nem határoz.

Összefoglaló

Tisztviselők – Versenyvizsga – Képesítéseken és vizsgákon alapuló versenyvizsga – Vizsgára bocsátási feltételek – A versenyvizsga-kiírásban történő rögzítés – A pályázók szakmai tapasztalatának a vizsgabizottság általi értékelése – Bírósági felülvizsgálat – Korlátok – Versenyvizsga a titkársági feladatok területén

(Személyzeti szabályzat, III. melléklet, 2. és 5. cikk)

A versenyvizsga‑bizottság feladata, hogy esetről esetre értékelje, hogy az egyes pályázók szakmai tapasztalata megfelel‑e a versenyvizsga‑kiírásban megkövetelt szintnek. A vizsgabizottság ebben a tekintetben diszkrecionális jogkörrel rendelkezik a személyzeti szabályzatnak a versenyvizsga eljárásokra vonatkozó rendelkezései keretében a pályázók korábbi szakmai tapasztalatának megítélésében mind e szakmai tapasztalat természetét és időtartamát, mind pedig a betöltendő álláshely követelményeivel való többé vagy kevésbé szoros kapcsolatot illetően. Így a Közszolgálati Törvényszéknek az általa végzett jogszerűségi felülvizsgálat során annak vizsgálatára kell szorítkoznia, hogy e jogkör gyakorlásának keretében nem követtek‑e el nyilvánvaló hibát.

Ebben a tekintetben nem nyilvánvalóan hibás a versenyvizsga‑bizottság azon értékelése, amely szerint a titkársági területen szervezett versenyvizsgán való részvételt megtagadó határozat elfogadása során a többek között jogi területen szerzett egyetemi oklevél, valamint szakmai tapasztalat nem felel meg a titkársági területen szerzett egyetemi oklevélnek, illetőleg az ugyanezen a területen szerzett szakmai tapasztalatnak.

(lásd a 35., 39., 40. és 47. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑40/09. sz., Casta kontra Bizottság ügyben 2010. július 1‑jén hozott ítéletének 58. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.