Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 7. novembra spriedums –Cortivo/Parlaments

(lieta F-52/12) 1

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Korekcijas koeficients – Dzīvesvietas dalībvalsts – Jēdziens – Pamata dzīvesvieta – Dzīvesvieta divās dalībvalstīs – Apliecinoši dokumenti – Tiesiskā paļāvība

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maria Luisa Cortivo (Sagone, Francija) (pārstāvis A. Salerno, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāves M. Ecker un S. Alves)

Priekšmets

Prasība atcelt, pirmkārt, lēmumu, ar kuru prasītājas pamata dzīvesvieta ir noteikta Luksemburgā, un, otrkārt, lēmumu, kurā ir ietverts atzinums par prasītājas pensijas tiesību koriģēšanu un ar kuru no 2010. gada 1. janvāra ir atcelts korekcijas koeficients attiecībā uz FrancijuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;M. L. Cortivo sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Parlamenta tiesāšanās izdevumus.