Language of document : ECLI:EU:F:2013:125

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS TREŠĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2013. gada 2. jūlijā

Lieta F‑53/12

Bogdi u.c.

pret

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (EESK)

Izlīgums – Reglamenta 69. panta 1. punkts – Lietas dalībnieku vienošanās pēc Civildienesta tiesas ierosmes – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar ko prasītāji būtībā lūdz atcelt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas lēmumus viņus paaugstināt no AST 5 pakāpes uz AST 6 pakāpi, ciktāl minētās paaugstināšanas rezultātā ar atpakaļejošu spēku tiek samazināts reizināšanas koeficients, kas viņu algai piemērojams kopš 2011. gada 1. aprīļa

Nolēmums Izslēgt lietu F‑53/12 Bogdi u.c./EESK no Civildienesta tiesas reģistra. Lietas dalībnieki sedz tiesāšanās izdevumus saskaņā ar savu vienošanos.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas reglamenta 69. pants)