Language of document : ECLI:EU:F:2013:125

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI A TREIA A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

2 iulie 2013

Cauza F‑53/12

Bogdi și alții

împotriva

Comitetului Economic și Social European (CESE)

„Soluționarea amiabilă a litigiului – Articolul 69 alineatul (1) din Regulamentul de procedură – Acord al părților la inițiativa Tribunalului – Radiere”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care reclamanții solicită în esență anularea deciziilor Comitetului Economic și Social de a‑i promova de la gradul AST 5 la gradul AST 6 întrucât promovările menționate au ca efect scăderea retroactivă a factorului de multiplicare aplicabil salariului lor începând cu 1 aprilie 2011

Decizia: Radiază cauza F‑53/12, Bogdi și alții/CESE, din registrul Tribunalului. Părțile suportă cheltuielile de judecată potrivit acordului intervenit între ele.

Sumarul ordonanței

Acțiune introdusă de funcționari – Soluționare amiabilă a litigiului în fața Tribunalului Funcției Publice – Radiere din registru

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 69)