Language of document : ECLI:EU:F:2016:129

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija)
NUTARTIS

2016 m. birželio 15 d.

Byla F‑55/12

Hilke Riemer-Sullivan

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pensijos – Nacionalinių teisių į pensiją pervedimas – Pasiūlymai dėl papildomo pensijų draudimo stažo apskaičiavimo – Neigiamo poveikio neturintis aktas – Ieškinio nepriimtinumas – Su viešąja tvarka susijęs nepriimtinumo pagrindas – Procedūros reglamento 82 straipsnis“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo Hilke Riemer-Sullivan prašo panaikinti 2012 m. kovo 6 d. Europos Komisijos paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti jos skundą dėl „sprendimų“ nustatyti papildomą pensijų draudimo stažą Europos Sąjungos pensijų sistemoje, remiantis jos teisėmis į pensiją, įgytomis dviejose Vokietijos pensijų sistemose, ir prireikus panaikinti 2011 m. lapkričio 7 d. „sprendimus“ dėl minėto papildomo pensijų draudimo stažo apskaičiavimo.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. Hilke Riemer-Sullivan padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

1.      Teismo procesas – Ieškinys Tarnautojų teisme – Ieškovės prašymo priimti sprendimą už akių nebuvimas – Atsižvelgimas į institucijos atsakymus į proceso organizavimo priemonę – Atsiliepimo į ieškinį nepateikimas per nustatytą terminą – Poveikio nebuvimas

2.      Pareigūnų ieškiniai – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Pasiūlymas dėl papildomo pensijų draudimo stažo apskaičiavimo siekiant perkelti į Sąjungos sistemą iki pradedant dirbti Sąjungoje įgytas teises į pensiją – Netaikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalis ir VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis)

1.      Kadangi per procesą ieškovė niekada neprašė Tarnautojų teismo priimti sprendimo už akių ir patenkinti jos reikalavimus, reikia atsižvelgti į institucijos atsakymus į proceso organizavimo priemonę, nors minėta institucija ir nepateikė savo atsiliepimo į ieškinį per nustatytą terminą.

(žr. 12 punktą)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2015 m. spalio 13 d. Sprendimas Komisija / Verile ir Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776 ir Sprendimas Teughels / Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778.

2.      Reikalavimus dėl pasiūlymo apskaičiuoti papildomą pensijų draudimo stažą siekiant perkelti į Europos Sąjungos sistemą kitoje sistemoje įgytas teises į pensiją panaikinimo reikia aiškinti kaip reikalavimus, kuriais siekiama panaikinti galutinį sprendimą dėl papildomo pensijų draudimo stažo pripažinimo, jeigu, pirma, šalys neginčija, kad suinteresuotasis asmuo sutiko, kad būtų tęsiama teisių į pensiją, įgytų prieš pradedant tarnybą, perkėlimo procedūra, pažymėdamas savo sutikimą ant jam pateikto pasiūlymo, ir, antra, jeigu šis galutinis sprendimas buvo priimtas prieš pareiškiant ieškinį Sąjungos teisme.

Kadangi galutiniai sprendimai dėl papildomo pensijų draudimo stažo, susidariusio dėl ieškovės teisių į pensiją, įgytų dviejose nacionalinėse sistemose, pripažinimo buvo priimti jau pareiškus ieškinį, pastarasis negali būti perkvalifikuojamas į ieškinį, pareikštą dėl šių dviejų galutinių sprendimų, ir turi būti pripažintas nepriimtinu, nes yra pareikštas dėl neigiamo poveikio neturinčių aktų.

(žr. 22–24 punktus)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2015 m. spalio 13 d. Sprendimo Komisija / Verile ir Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 62, 110 ir 120 punktai ir Sprendimo Teughels / Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 58 punktas.