Language of document : ECLI:EU:F:2016:129

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera a treia)

15 iunie 2016

Cauza F‑55/12

Hilke Riemer‑Sullivan

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Pensii – Transfer al drepturilor de pensie naționale – Propuneri de spor de ani de plată – Act care nu lezează – Inadmisibilitatea acțiunii – Cauză de inadmisibilitate pentru motive de ordine publică – Articolul 82 din Regulamentul de procedură”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care doamna Hilke Riemer‑Sullivan a solicitat anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri a Comisiei Europene din 6 martie 2012 de respingere a reclamației sale împotriva „deciziilor” de stabilire a sporului, în sistemul de pensii al Uniunii Europene, al drepturilor sale de pensie dobândite în cadrul a două sisteme de pensii germane și, în măsura în care este necesar, a „deciziilor” din 7 noiembrie 2011 privind calculul sporurilor menționate

Decizia:      Respinge acțiunea. Doamna Hilke Riemer‑Sullivan suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul ordonanței

1.      Procedură jurisdicțională – Acțiune în fața Tribunalului Funcției Publice – Reclamant care nu a solicitat Tribunalului pronunțarea unei hotărâri în lipsă – Luare în considerare a răspunsurilor instituției la o măsură de organizare a procedurii – Memoriu în apărare care nu a fost depus în termenul stabilit – Lipsa incidenței

2.      Acțiune introdusă de funcționari – Act care lezează – Noțiune – Propunere privind sporul de ani de plată a contribuțiilor în vederea transferului în sistemul de pensii al Uniunii al drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Uniunii – Excludere

[Statutul funcționarilor, art. 91 alin. (1), și anexa VIII, art. 11 alin. (2)]

1.      Întrucât un reclamant nu a solicitat, în niciun moment în cursul procedurii, Tribunalului Funcției Publice să pronunțe o hotărâre în lipsă și să judece cauza în lipsă, trebuie să se țină seama de răspunsurile instituției la o măsură de organizare a procedurii, chiar dacă instituția menționată nu și‑a depus memoriul în apărare în termenul stabilit.

(a se vedea punctul 12)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: Hotărârile din 13 octombrie 2015, Comisia/Verile și Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, și Teughels/Comisia, T‑131/14 P, EU:T:2015:778

2.      Trebuie să se interpreteze concluziile în anulare privind o propunere de spor de ani de plată în vederea transferului în sistemul de pensii al Uniunii Europene al drepturilor de pensie dobândite în cadrul unui alt sistem ca urmărind anularea deciziei finale de recunoaștere a unui spor de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii dacă, pe de o parte, părțile nu contestă că persoana interesată a consimțit la continuarea procedurii de transfer al drepturilor de pensie dobândite anterior intrării sale în serviciu, exprimându‑și acordul cu privire la propunerea care i‑a fost prezentată, și, pe de altă parte, dacă această decizie finală a fost adoptată anterior introducerii acțiunii la instanța Uniunii.

Atunci când deciziile finale de recunoaștere a sporurilor de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii rezultate din drepturile de pensie dobândite de reclamant de la două sisteme de pensii naționale au fost adoptate după introducerea acțiunii, aceasta din urmă nu poate fi recalificată drept acțiune îndreptată împotriva acestor două decizii finale, ci trebuie considerată inadmisibilă, întrucât este îndreptată împotriva unor acte care nu lezează.

(a se vedea punctele 22-24)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: Hotărârile din 13 octombrie 2015, Comisia/Verile și Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punctele 62, 110 și 120, și Teughels/Comisia, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punctul 58