Language of document :

Tužba podnesena 22. svibnja 2017. – Niemelä i dr. protiv ESB-a

(predmet T-321/17)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Heikki Niemelä (Ohain, Belgija), Mika Lehto (Espoo, Finska), Nemea plc (St. Julians, Malta), Nevestor SA (Ohain) i Nemea Bank plc (St. Julians) (zastupnik: A. Meriläinen, odvjetnik)

Tuženik: Europska središnja banka

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi Odluku Europske središnje banke od 23. ožujka 2017. ECB/SSM/2017– 213800JENPXTUY75VS0/1 WHD-2017-0003, kojom se oduzima odobrenje Nemea Bank plc (u daljnjem tekstu: nadzirani subjekt) kao kreditnoj instituciji;

podredno, preinači odluku ESB-a na način da suspendira njezinu primjenu, s obzirom na nepopravljivu štetu koju neposredna i trajna primjena te odluke može prouzrokovati zainteresiranim osobama nadziranog subjekta, prije svega štedišama, zaposlenicima i dioničarima banke tako da se izravnim/neizravnim dioničarima nadziranog subjekta omogući da prodaju svoje dionice u banci u razumnom roku ili da ih se obveže na to;

naloži tuženiku da tužiteljima isplati iznos od 10 milijuna eura, uvećan za zakonske kamate od 23. ožujka 2017. za štetu koja je uzrokovana odlukom;

naloži tuženiku snošenje svih troškova nastalih u ovom postupku.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelji ističu pet tužbenih razloga.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tomu da činjenice predmeta nisu točno navedene u obrazloženju i/ili da je obrazloženje nedostatno.

Tužitelji navode da ESB nije mogao donijeti dostatno obrazloženu odluku jer su u tijeku žalbeni postupci na nacionalnoj razini.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na očitoj pogrešci u ocijeni ESB-a.

Tužitelji navode da je ESB pogriješio jer je svoju ocjenu utemeljio na uputama Malta Financial Services Authority (malteško tijelo za financijske usluge) koje je uzeo kao krajnje i konačne iako ih još uvijek može potvrditi, opozvati ili izmijeniti Financial Services Tribunal (sud za financijske usluge). ESB je u svakom slučaju napravio očitu pogrešku kada je zaključio da je oduzimanje odobrenja nadziranom subjektu bolje rješenje od prisilne prodaje banke i da je malo vjerojatno da će se opcija prodaje ostvariti.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na tomu da je odluka zahvaćena pogreškom koja se tiče prava.

Tužitelji navode da ESB nije imao nadležnost za donošenje pobijane odluke jer nadležnost za oduzimanje odobrenja nadziranom subjektu kao kreditnoj instituciji ima Malta Financial Services Authority (malteško tijelo za financijske usluge), a ne ESB. ESB-ova odluka donesena je ultra vires i uz povredu prava tužitelja na žalbu prema nacionalnom pravu kao i njihova prava na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje prema pravu Unije.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na tomu da je ESB zlouporabio svoje ovlasti.

Tužitelji navode da je ESB, čak i da je imao spornu nadležnost, zlouporabio svoje ovlasti na način da je nadziranom subjektu i drugim tužiteljima uskratio pravo na žalbu prema nacionalnom pravu.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na tome da odluka ESB-a nije u skladu s pravom Unije jer se u njoj ne poštuje načelo proporcionalnosti.

Tužitelji navode da je načelo proporcionalnosti u ovom slučaju trebalo primijeniti na način da se spriječi oduzimanje odobrenja nadziranom subjektu. U predmetnim okolnostima, prodaja banke nanijela bi manju štetu nadziranom subjektu i ne bi bila štetna za štediše, zaposlenike i dioničare nadziranog subjekta.

____________