Language of document :

Sag anlagt den 23. december 2021 – just-organic.com mod EUIPO (JUST ORGANIC)

(Sag T-802/21)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: just-organic.com GmbH (Essen, Tyskland) (ved advokat C. Menebröcker)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-figurmærket JUST ORGANIC – registreringsansøgning nr. 18 317 774

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 20. oktober 2021 af Anden Appelkammer ved EUIPO (sag R 1010/2021-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres og der meddeles afslag på EU-varemærkeansøgning nr. 18 317 774.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001.

____________