Language of document :

Acțiune introdusă la 23 decembrie 2021 – just-organic.com/EUIPO (JUST ORGANIC)

(Cauza T-802/21)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamană: just-organic.com GmbH (Essen, Germania) (reprezentant: C. Menebröcker, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene figurativă care cuprinde elementul verbal „JUST ORGANIC” – cererea de înregistrare nr. 18 317 774

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 20 octombrie 2021 în cauza R 1010/2021-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.

____________