Language of document :

Kanne 28.5.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-58/12)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen implisiittisen päätöksen kumoaminen, jolla on hylätty kantajan vaatimus, jossa hän vaati vastaajaa panemaan täytäntöön asiassa F-41/06, Marcuccio vastaan komissio, 4.11.2008 annetun virkamiestuomioistuimen tuomion, ja kantajalle tästä aiheutuneen vahingon korvaaminen.

Vaatimukset

Kantajan 25.3.2011 päivätyssä pyynnössä esitettämän vaatimuksen hylkäävä päätös, joka on komission tekemä tai ainakin komissiosta johdettavissa, olipa tuo hylkääminen tehty tai ei ja olipa se osittainen tai täysi, on kumottava

Kantajan 17.10.2011 päivätyssä pyynnössä esitettämän vaatimuksen hylkäävä päätös, joka on komission tekemä tai ainakin komissiosta johdettavissa, olipa tuo hylkääminen tehty tai ei ja olipa se osittainen tai täysi, on kumottava

Tarvittaessa on todettava, että komissio, joka on ainakin osittain jättänyt toteuttamatta asiassa F-41/06, Marcuccio vastaan komissio, 4.11.2008 annetun virkamiestuomioistuimen tuomion täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet kohtuullisen ajan kuluessa kyseisen tuomion antamisesta, on toiminut lain ja oikeuden vastaisesti

Komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 70 000 euroa korvauksena vahingosta, joka kantajalle aiheutui siitä, että komissio jätti toteuttamatta kaikki 4.11.2008 annetun tuomion täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.