Language of document :

2012. május 28–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-58/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Közszolgálati Törvényszék által az F-41/06. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2008. november 4-én hozott ítélet alperes általi végrehajtásával kapcsolatos felperesi kérelem hallgatólagos elutasítására vonatkozó határozat megsemmisítése, és a felperes által állítólagosan elszenvedett kár megtérítése.

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék:

semmisítse meg a Bizottság által hozott vagy legalábbis neki betudható azon határozatot, amely – bármilyen formában és akár részlegesen, akár teljes egészében – elutasította a felperes által a 2011. március 25-i kérelmében előadott kérelmeket;

semmisítse meg a Bizottság által hozott vagy legalábbis neki betudható azon határozatot, amely – bármilyen formában és akár részlegesen, akár teljes egészében – elutasította a felperes által a 2011. október 17-i panaszában előadott kérelmeket;

amennyiben szükséges, állapítsa meg, hogy a Bizottság jogellenesen járt el, amikor legalábbis részben nem hozta meg ésszerű határidőn belül a Közszolgálati Törvényszék által az F-41/06. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2008. november 4-én hozott ítélet végrehajtásához szükséges intézkedéseket;

kötelezze a Bizottságot jogellenesen okozott kár megtérítésére címén 70 000 euró felperesnek való megfizetésére, amely kárt a Bizottság azon jogellenes mulasztása miatt szenvedett el a felperes, hogy az nem fogadott el minden, a 2008. november 4-i ítélet végrehajtásához szükséges intézkedést;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.