Language of document :

Beroep ingesteld op 28 mei 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-58/12)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het stilzwijgend besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek betreffende de uitvoering door de verwerende partij van het arrest van het Gerecht van 4 november 2008, F-41/06, Marcuccio/Commissie, en vergoeding van de schade die verzoeker stelt te hebben geleden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het van de Commissie afkomstige of in elk geval aan haar toe te schrijven besluit tot afwijzing, in welke vorm dan ook en hetzij gedeeltelijk hetzij volledig, van de in verzoekers verzoek van 25 maart 2011 opgenomen vorderingen;

    nietigverklaring van het van de Commissie afkomstige of in elk geval aan haar toe te schrijven besluit tot afwijzing, in welke vorm dan ook en hetzij gedeeltelijk hetzij volledig, van de in verzoekers verzoek van 17 oktober 2011 opgenomen vorderingen;

voor zover nodig, vaststelling dat de Commissie onrechtmatig heeft gehandeld door (gedeeltelijk) na te laten om binnen redelijke termijn de maatregelen te treffen ter uitvoering van het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 4 november 2008 in zaak F-41/06, Marcuccio/Commissie;

veroordeling van de Commissie tot betaling van het bedrag van 70 000 EUR aan verzoeker ter vergoeding van de schade die hij heeft geleden als gevolg van het feit dat de Commissie niet alle maatregelen ter uitvoering van het arrest van 4 november 2008 heeft getroffen;

verwijzing van de Commissie in de kosten.