Language of document :

Sag anlagt den 11. juni 2012 – ZZ og ZZ mod Kommissionen

(Sag F-61/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ og ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af forslagene til overførsel af de pensionsrettigheder, der er erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Kommissionen, på grundlag af den beregning, der tager hensyn til de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser, der trådte i kraft efter, at sagsøgerne havde indgivet deres ansøgninger om overførsel.

Sagsøgernes påstande

Afslagene på sagsøgernes klager, der var indgivet med henblik på anvendelse af de almindelige gennemførelsesbestemmelser og de aktuarmæssige satser, der var gældende på det tidspunkt, hvor de indgav deres ansøgninger om overførsel af deres pensionsrettigheder, annulleres.

Om fornødent annulleres de afgørelser, der indeholder beregningen af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som de har erhvervet før deres tiltrædelse af tjenesten ved Kommissionen.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.