Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 11. jūnijā – ZZ un ZZ/Komisija

(lieta F-61/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ un ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un S. Orlandi, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Priekšlikumu pārskaitīt iegūtās pensijas tiesības pirms stāšanās darbā Komisijā, pamatojoties uz aprēķinu bāzi, kurā ņemtas vērā jaunās vispārējās izpildes normas, kas ir spēkā pēc prasītāju lūgumiem par pārskaitīšanu, atcelšana

Prasītāju prasījumi:

atcelt lēmumus noraidīt prasītāju sūdzības par vispārējās izpildes normas un aktuāro likmju piemērošanu, kas bijušas spēkā lūguma pārskaitīt to pensijas tiesības iesniegšanas brīdī;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumus par izdienas laika aprēķinu to tiesībās uz pensiju pirms stāšanās amatā Komisijā;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.