Language of document :

Acțiune introdusă la 11 iunie 2012 – ZZ și ZZ/Comisia

(Cauza F-61/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamante: ZZ și ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal și S. Orlandi, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea propunerilor de transfer al drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Comisiei, în temeiul calculului care ia în considerare noile DGA care au intrat în vigoare ulterior cererilor de transfer ale reclamanților.

Concluziile reclamantelor

Anularea deciziilor de respingere a reclamațiilor formulate de reclamanți prin care se solicită aplicarea DGA și a ratelor actuariale aflate în vigoare la momentul solicitării acestora de transfer al drepturilor lor de pensie;

în măsura în care este necesar, anularea deciziilor de calculare a sporului drepturilor de pensie ale reclamanților dobândite anterior intrării acestora în serviciul Comisiei;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.