Language of document :

7. juunil 2012 esitatud hagi – ZZ versus kontrollikoda

(kohtuasi F-59/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Kontrollikoda

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada teade ECA/2011/67 personalidirektoraadi direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Hageja nõuded

tühistada vaba ametikoha teade ECA/2011/67;

tühistada kõik vaba ametikoha teate ECA/2011/67 avaldamise järel algatatud töölevõtmise menetluses tehtud otsused;

hüvitada tekkinud varaline kahju, mis seisneb ametisse nimetamisega seotud rahaliste õiguste kaotamises (sealhulgas karjääri puudutavad õigused ja pensioniõigused) ning maksta sellest tulenevalt nendele õigustele vastavat tasu alates 1. jaanuarist 2011;

tehtud otsuste konteksti arvestades mõista välja mittevaraline kahju summas 15 000 eurot;

mõista kohtukulud välja kontrollikojalt.