Language of document :

Acțiune introdusă la 7 iunie 2012 – ZZ/Curtea de Conturi

(Cauza F-59/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Curtea de Conturi Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea anunțului ECA/2011/67 pentru ocuparea unui post vacant de director la direcția de resurse umane

Concluziile reclamantului

Anularea anunțului pentru ocuparea unui post vacant ECA/2011/67;

anularea tuturor deciziilor luate în cadrul procedurii de recrutare deschise în urma anunțului pentru ocuparea unui post vacant ECA/2011/67;

repararea prejudiciului material suferit, care constă în pierderea drepturilor financiare legate de numire (incluzând atât cele privind cariera cât și drepturile de pensie) și, în consecință, plata acestor drepturi începând cu 1 ianuarie 2011;

având în vedere contextul adoptării acestor decizii, acordarea a 15 000 de euro pentru repararea prejudiciului moral;

obligarea Curţii de Conturi la plata tuturor cheltuielilor de judecată.