Language of document :

Tožba, vložena 7. junija 2012 – ZZ proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-59/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropsko računsko sodišče

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti razpisa prostega delovnega mesta ECA/2011/67 za mesto direktorja kadrovske službe.

Predlogi tožeče stranke

Razpis prostega delovnega mesta ECA/2011/67 naj se razglasi za ničen;

vse odločbe, sprejete v okviru odprtega postopka zaposlovanja na podlagi razpisa prostega delovnega mesta ECA/2011/67 naj se razglasijo za nične;

naloži naj se povrnitev nastale premoženjske škode, sestavljene iz izgube finančnih pravic, povezane z imenovanjem (vključno s kariero in pokojninskimi pravicami) in zato plačilo teh pravic od 1. januarja 2011;

ob upoštevanju okoliščin sprejetja teh odločb naj se dodeli 15.000 EUR iz naslova povrnitve nematerialne škode;

Računskemu sodišču naj se naloži plačilo vseh stroškov.