Language of document :

Sag anlagt den 8. juni 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-60/12)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat E. Guerrieri Piaceri)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at tildele sagsøgeren seks forfremmelsespoint i forfremmelsesåret 2011, om berigtigelse af bedømmelsesrapporten og om tildeling af de point, der er nødvendige for, at sagsøgeren kan forfremmes til lønklasse AST 2

Sagsøgerens påstande

Annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden 1.1.2010 – 31.12.2010 og af afgørelsen om at tildele sagsøgeren to forfremmelsespoint for samme periode.

Følgelig tilpligtes sagsøgte at foretage en fornyet gennemgang af sagsøgerens bedømmelsesrapport, således at hun tildeles det antal point, der er nødvendigt for, at hun kan forfremmes til løngruppe AST2 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2011.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale et beløb, der efter ret og billighed kan opgøres til 20 000,00 EUR (inklusiv sagsomkostninger).