Language of document :

8. juunil 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-60/12)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat E. Guerrieri Piaceri)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus jätta hagejale andmata kuus edutamispunkti 2011. aasta edutamismenetluse raames, vaadata uuesti läbi hindamisaruanne ning anda vajalik arv punkte palgaastmele AST 2 edutamiseks.

Hageja nõuded

tühistada hageja hindamisaruanne ajavahemikuks 01/01/2010–31/12/2011 ning otsus anda hagejale kaks edutamispunkte sama ajavahemiku eest;

tühistamise tagajärjel kohustada kostjat vaatama uuesti läbi hageja hindamisaruanne ning andma vajalik arv punkte tema edutamiseks palgaastmele AST2 tagasiulatuvalt alates 01/01/2011;

mõista kostjalt ex aequo et bono põhimõttel välja summa 20 000,00 eurot (sh kohtukulud);