Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 8. jūnijā – ZZ/Komisija

(lieta F-60/12)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvis – E. Guerrieri Piaceri, lawyer)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu nepiešķirt prasītājai sešus amatā paaugstināšanas punktus 2011. gada amatā paaugstināšanas procedūrā, [prasība] pārskatīt novērtējuma ziņojumu un piešķirt nepieciešamos punktus, lai viņu varētu paaugstināt uz AST 2 kategoriju.

Prasītājas prasījumi:

atcelt novērtējuma ziņojumu, kurā ietverts prasītājas novērtējums par laiku no 2010. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim un lēmumu, ar kuru prasītājai tiek piešķirti divi amatā paaugstināšanas punkti par minēto laiku;

pēc atcelšanas, piespriest atbildētājai veikt papildus prasītājas novērtējuma ziņojuma pārbaudi, piešķirot nepieciešamos punktus, lai paaugstinātu viņu amatā uz AST 2 kategoriju ar atpakaļejošu spēku no 2011. gada 1. janvāra.

piespriest atbildētājai atlīdzināt summu, kas aprēķināta ex aequo et bono EUR 20 000 apmērā (ieskaitot tiesāšanās izdevumus).