Language of document :

Acțiune introdusă la 8 iunie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-60/12)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentant: E. Guerrieri Piaceri, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care reclamantei nu i s-au acordat șase puncte de promovare pentru exercițiul de promovare 2011, revizuirea raportului de evaluare și atribuirea punctelor necesare pentru a fi promovată la gradul AST 2.

Concluziile reclamantei

Anularea raportului de evaluare prin care reclamanta este evaluată pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2010 și a deciziei prin care reclamantei i se acordă două puncte de promovare pentru aceeași perioadă;

drept consecință a anulării, dispunerea ca pârâta să efectueze o nouă examinare a raportului de evaluare a reclamantei, acordându-i punctele necesare în vederea promovării acesteia la gradul AST 2 cu efect retroactiv de la 1 ianuarie 2011;

obligarea pârâtei la plata sumei stabilite ex aequo et bono la 20 000 de euro (inclusiv cheltuielile efectuate în legătură cu procedura).