Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 7.11.2013 – CA v. komissio

(Asia F-60/12)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Selostus perusteista, joihin kanteessa vedotaan – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: CA (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Guerrieri Ciaceri)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis-Kayser)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus vastaajan sellaisen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantajalle jätettiin myöntämättä kuusi ylennyspistettä vuoden 2011 ylennyskierroksella, ja vaatimus pisteiden, jotka ovat tarpeen hänen ylentämisekseen palkkaluokkaan AST 2 taannehtivasti, myöntämiseksi

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

CA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 243, 11.8.2012, s. 34.