Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. november 7-i végzése – CA kontra Bizottság

(F-60/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Keresetlevél – Alaki követelmények – A felhozott jogalapok bemutatása – Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: CA (Brüsszel, Belgium) (képviselő: E. Guerrieri Ciaceri ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az alperes azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amellyel a 2011. évi előléptetési eljárásban nem juttatott hat előmeneteli pontot a felperesnek, valamint annyi pont juttatása iránti kérelem, amennyi a felperes AST 2 besorolási fokozatba való, visszamenőleges hatályú előléptetéséhez szükséges.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

CA maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 243., 2012.8.11., 34. o.