Language of document :

Civildienesta tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2013. gada 7. novembra rīkojums – CA/Komisija

(lieta F-60/12) 1

Civildienests – Ierēdņi – Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības – Izvirzīto pamatu izklāsts – Acīmredzami nepieņemama prasība

Tiesvedības valoda angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: CA (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – E. Guerrieri Ciaceri, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un C. Berardis-Kayser)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu nepiešķirt prasītājam 6 paaugstināšanas amatā punktus, veicot 2011. gada paaugstināšanu amatā, un prasība ar atpakaļejošu spēku piešķirt šos punktus, kas nepieciešami viņa paaugstināšanai AST 2 pakāpē

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

CA sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 243, 11.8.2012., 34. lpp.