Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. október 17-i ítélete – BF kontra az Európai Unió Számvevőszéke

(F-59/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Kinevezés – Igazgatói munkakör betöltése – Álláshirdetés – Sérelmet okozó aktus – Hiány – Elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: BF (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Számvevőszéke (képviselők: T. Kennedy és J. Vermer meghatalmazottak, segítőjük: D. Waelbroeck ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az Emberi Erőforrások Igazgatósága igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó ECA/2011/67 álláshirdetés megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

BF viseli saját maga költségeit és köteles viselni az Európai Unió Számvevőszéke részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 227., 2012.7.28., 38. o.