Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 17 oktober 2013 – BF mot Revisionsrätten

(Mål F-59/12)(1 )

(Personalmål – Utnämning – Tillsättning av en tjänst som direktör – Meddelande om lediga tjänster – Rättsakt som går någon emot – Föreligger inte – Avvisning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: BF (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska unionens revisionsrätt (ombud: T. Kennedy och J. Vermer, biträdda av advokaten D. Waelbroeck)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av revisionsrättens meddelande om ledig tjänst ECA/2011/67 avseende tjänsten som chef för personalavdelningen.

Domslut

Talan ogillas.

BF ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Revisionsrättens rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 227, av den 28.7.2012, s. 38