Language of document : ECLI:EU:F:2013:177

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 7. novembra 2013

Zadeva F‑60/12

CA

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Vloga, s katero se postopek začne – Formalne zahteve – Povzetek tožbenih razlogov– Očitno nedopustna tožba“

Predmet:      Tožba, ki je bila vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, in s katero CA predlaga razglasitev ničnosti njenih ocenjevalnih poročil za leto 2010, razglasitev ničnosti odločbe Evropske komisije, s katero sta ji bili priznani dve točki za napredovanje v tem obdobju, ponovno preučitev njene ocenitve in priznanje potrebnega števila točk za njeno napredovanje z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2011 ter naložitev Komisiji, naj ji plača 20.000,00 EUR.

Odločitev:      Tožba se zavrne kot očitno nedopustna. CA nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

Povzetek

Sodni postopek – Vloga, s katero se postopek začne – Formalne zahteve – Jasen in natančen povzetek tožbenih razlogov

(Statut Sodišča, člen 21, prvi odstavek, in Priloga I, člen 7(3); Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 35(1)(e))

Na podlagi člena 35(1)(e) Poslovnika Sodišča za uslužbence mora tožba obsegati tožbene razloge ter dejanske in pravne trditve. Ti tožbeni razlogi in trditve morajo biti dovolj jasni in natančni, da toženi stranki omogočijo pripravo obrambe, Sodišču za uslužbence pa, da o tožbi po potrebi odloči brez dodatnih podatkov. Za zagotovitev pravne varnosti in učinkovitega izvajanja sodne oblasti morajo biti, da bi bila tožba dopustna, bistveni dejanski in pravni elementi, na katerih temelji, koherentno in razumljivo razvidni iz besedila same tožbe. To še toliko bolj velja, ker v skladu s členom 7(3) Priloge I k Statutu Sodišča pisni del postopka pred Sodiščem za uslužbence načeloma obsega le eno izmenjavo vlog, razen če navedeno sodišče ne odloči drugače. Ta zadnjenavedena posebnost postopka pred Sodiščem za uslužbence pojasnjuje, da v nasprotju s tem, kar je v členu 21, prvi odstavek, Statuta Sodišča predvideno za postopke pred Sodiščem ali Splošnim sodiščem, povzetek tožbenih razlogov in trditev v tožbi ne sme biti kratek.

(Glej točko 11.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 28. april 1993, De Hoe proti Komisiji, T‑85/92, točka 20;

Sodišče za uslužbence: 4. junij 2009, Adjemian in drugi proti Komisiji, F‑134/07 in F‑8/08, točka 76; 15. september 2011, Bennett in drugi proti UUNT, F‑102/09, točka 115; 1. februar 2012, Bancale in Buccheri proti Komisiji, F‑123/10, točka38, 8. marec 2012, Kerstens proti Komisiji, F‑12/10, točka 68.