Language of document : ECLI:EU:F:2013:211

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2013. december 12.

F‑58/12. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Rokkantság miatti nyugdíjazásról szóló határozat – Indokolás hiánya miatt a Törvényszék általi megsemmisítés – Ítélet végrehajtása iránti kérelem – Visszahelyezés iránti kérelem – A Közszolgálati Törvényszék ítéletének hatályon kívül helyezése – Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya – EUMSZ 266. cikk – Az intézmény szerződésen kívüli felelőssége – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio lényegében azon határozat megsemmisítését kéri, amelyben az Európai Bizottság elutasította a 2011. március 25‑i, visszahelyezés iránti és az őt ért károk megtérítésére irányuló keresetét.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülözőt elutasítja. L. Marcuccio maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottságnál felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselői kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – Létrejött és fennálló érdek szükségessége – A kereset benyújtásának pillanatában való értékelés – Kereset, amelyből a felperesnek előnye származhat

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

2.      Tisztviselői kereset – Megsemmisítést kimondó ítélet – Joghatások – Végrehajtási intézkedések hozatalára vonatkozó kötelezettség – Terjedelem

(EUMSZ 266. cikk)

1.      Ahhoz, hogy valamely a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó tisztviselőnek vagy korábbi tisztviselőnek a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikke alapján benyújtott, a személyzeti szabályzat 90. cikke értelmében neki sérelmet okozó aktus megsemmisítésére irányuló keresete elfogadható legyen, e személynek a keresetindítás időpontjában létrejött és fennálló, ezen aktus megsemmisítéséhez fűződő érdekkel kell rendelkeznie, amely érdek feltételezi, hogy a kereset – eredményénél fogva – előnnyel járhat számára.

(lásd a 23. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑35/05., T‑61/05., T‑107/05., T‑108/05. és T‑139/05. sz., Agne‑Dapper és társai kontra Bizottság és társai egyesített ügyekben 2006. november 29‑én hozott ítéletének 35. pontja, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

az Európai Unió Törvényszékének T‑475/11. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. szeptember 11‑én hozott végzésének 13–18. pontja.

2.      Az EUMSZ 266. cikkben előírt kötelezettségnek történő megfelelés érdekében az érintett intézmény feladata az, hogy meghozza a megsemmisítést kimondó ítélet végrehajtásához szükséges intézkedéseket; az érintett intézmény így gyakorolja – az uniós bíróság felülvizsgálatának alárendelve – az e célból rendelkezésére álló mérlegelési jogkört, tiszteletben tartva mind az általa végrehajtandó ítélet rendelkező részét és indokolását, mind az uniós jog rendelkezéseit.

A rokkantság miatti nyugdíjazásról szóló határozatot az indokolás hiánya miatt megsemmisítő ítélet végrehajtását és adott esetben a rokkantságról szóló, megfelelően indokolt határozat meghozatalát illetően elsősorban a szóban forgó intézmény feladta az érintett egészségi állapotának megvizsgálása.

(lásd a 33. és 34. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑503/04. sz., Pessoa e Costa kontra Bizottság ügyben 2006. október 19‑én hozott ítéletének 69. és 70. pontja, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.