Language of document : ECLI:EU:F:2016:130

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA

EUROPSKE UNIJE

(treće vijeće)

15. lipnja 2016.

Predmet F‑61/12

Beata Stepien

i

Mario Animali

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Dužnosnici – Mirovine – Prijenos nacionalnih mirovinskih prava – Prijedlozi za priznavanje godina mirovinskog staža – Akt koji negativno ne utječe – Nedopuštenost tužbe – Zahtjev za odlučivanje bez ulaženja u raspravljanje o meritumu – Članak 83. Poslovnika”

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270., primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom su Beata Stepien i Mario Animali zatražili poništenje odluka tijela za imenovanje Europske komisije od 2. odnosno 19. ožujka 2012., kojima se odbijaju njihove žalbe protiv „odluka” kojima se određuje priznavanje, u mirovinskom sustavu Europske unije, mirovinskih prava koja su ranije stekli u drugom sustavu i, u mjeri u kojoj je to potrebno, „odluka” od 27. srpnja odnosno 5. listopada 2011. o izračunu navedenog priznavanja.

Odluka:      Tužba se odbija. Beata Stepien i Mario Animali snose vlastite troškove i nalaže im se snošenje troškova Europske komisije.

Sažetak

Tužbe dužnosnikâ – Akt koji negativno utječe – Pojam – Prijedlog za priznavanje godina mirovinskog staža radi prijenosa mirovinskih prava stečenih prije stupanja u službu Unije u sustav Unije – Isključenje

(Pravilnik o osoblju, čl. 91. st. 1. i Prilog VIII., čl. 11. st. 2.)

Prijedlog za priznavanje godina mirovinskog staža koji je dostavljen dužnosniku radi prijenosa mirovinskih prava stečenih u okviru drugog sustava u mirovinski sustav Unije ne stvara obvezne pravne učinke koji izravno i neposredno utječu na pravni položaj njegova adresata tako što ga značajno mijenjaju. Stoga on ne predstavlja akt koji negativno utječe u smislu članka 91. stavka 1. Pravilnika o osoblju.

(t. 18.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: presude od 13. listopada 2015., Komisija/Verile i Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, t. 62., i Teughels/Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, t. 58.